استودیو حجم

در سال ۱۳۹۶ توسط محمود ضعیفی تاسیس شد. پروژه های طراحی شده توسط ما در طیف های متفاوت معماری از جمله ساختمانهای مسکونی و تجاری میباشد. توجه به زیبایی شناسی و عملکرد و حس فضای خلق شده همواره اساس تفکر شکل گیری معماری این استودیو بوده است.
همچنین تیم ما با هدف کاهش آمار بیکاری، بزودی پکیج هایی کاربردی و مناسب بازار کار ارائه خواهد داد.
brush2